MBI/MBO

Management buy in / Management buy out


"Management buy in" (ny ledelse køber sig ind i virksomhed) eller "Management buy out" (bestående ledelse køber virksomheden) er ofte kendetegnet ved en række udfordrende faktorer - herunder:

 

For virksomheden og ejeren:

 

 • Sælger har ikke tidligere solgt en virksomhed - hvor er faldgruberne?
 • Hvordan sikres et forløb som sikrer at ejeren bevare ledelsen hvis processen ikke lykkedes?
 • Procesrisikoen er ofte meget stor - hvad hvis det går galt?
 • Er værdien af virksomheden baseret på et fair grundlag?For MBI/MBO kandidaten:

 

 • Hvordan kommer ledelsen ind i en MBO/MBI dialog i forbindelse med et generationsskifte?
 • Ledelsen har ofte et mindre stærkt kapitalberedskab - hvor skaffes den fornødne kapital?
 • Hvordan finder jeg den optimale virksomhed i forhold til mine kompetencer og kapitalgrundlag?
 • Hvordan udvikler jeg en forretningsplan, som skaber tillid hos investorer og banker?
 • Hvordan prisfastsættes virksomheden, og hvordan håndteres prisforhandlinger i forhold til virksomhedens nuværende ejere?
 • Hvordan planlægger og styrer ledelsen processen frem mod et succesfuldt ejerskifte?
 • Hvordan strukturerer og finansierer jeg en virksomhedsovertagelse, og hvad er et realistisk afkast til mig selv ud fra forskellige scenarier for virksomhedens udvikling?
 • Hvilke typer af investorer og finansieringskilder er relevante for mit valg af virksomhed?
 • Hvordan forhandler jeg vilkår, ejerandele, aktionæroverenskomst i forhold til medinvestorer og andre finansieringskilder?
 • Hvad er de fremtidige EXIT muligheder?


Icebreak Invest kan afdække disse forhold, samt være procesleder i en ofte svær og risikofyldt proces.