Honorar

 

Icebreak Invest arbejder med udgangspunkt i "good cure - good pay" - dvs. at hovedparten af honoraret først forfalder når opgaven er løst - enten i form af en up-side i samejerskab eller et fastsat honorar. Det væsentlige er at et samarbejde er med til at skabe værditilvækst for alle parter og der vil altid være en sammenhæng mellem honoreringen og den værdi som Icebreak Invest tilfører i processen.