Sjølund A/S

bb760ccc3f.jpg

 

5365282360.jpg"Sjølund har siden 1999 været ejet af 4 ledende medarbejdere - herunder mig selv. Som tiden er gået blev det mere og mere klart, at ejerne ikke længere havde samme exit forventninger til fremtiden hvorfor vi diskuterede muligheden for, at sælge virksomheden. Personligt havde jeg ikke lyst til at sælge på nuværende tidspunkt, men ville derimod gerne afprøve muligheden for, at overtage virksomheden og fortsætte som eneejer af Sjølund A/S. Denne store beslutning krævede professionel ekstern sparring på M&A siden. Jeg fik Morten Poulsgaard anbefalet af min advokat fra Abel og Skovgaard Larsen og allerede under vores indledende drøftelser stod det klart, at der kunne skabes en spændende case. Morten Poulsgaard har som tovholder på hele processen, været medvirkende til, at skabe det finansielle grundlag der gjorde det muligt at løfte opgaven økonomisk, og været en uundværlig partner i forbindelse med forhandlingerne.  Partnerskabet fortsætter fremover idet Morten har indvilget i at sidde i Sjølund A/S bestyrelse.

Morten Poulsgaard har en stor del af æren for, at det lykkedes at gennemføre handelen og været medvirkende til, vi nu har skabt et bæredygtigt fundament for fremtiden i Sjølund."

Søren Ravn Jensen, Adm. Direktør